Text Box:

ASUKOHT

ETTEVÕTTEST

 

Kiirvool OÜ on 2006 aasta augustis loodud ja tegevust alustanud keskkonnatehnika alane konsultatsiooni- ja projekteerimisfirma, mille peamised tegevusalad on:

 

¨ veevarustuse ja kanalisatsiooni tänavatorustikud ja pumplad

¨ veevarustus-, olmereovee- ja sademeveekanalisatsiooni süsteemide modelleerimine ja nende töö optimeerimine

 

Firmas töötab 3 veevarustuse ja kanalisatsiooni inseneri. Meie töötajate kogemused ja oskused ulatuvad linnade-valdade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavadest kuni keerulisemate VK objektide tööjoonisteni. Töötajad on osalenud nii eesti kui ka rahvusvahelistes EU poolt fianantseeritud keskkonnaalastes projektides.

 

Kiirvool OÜ eesmärgiks on pakkuda oma erialal kvaliteetset projekteerimisteenust. Töö kiirema ja täpsema tulemuse saavutamiseks kasutame projekteerimisel AutoDeski tooteid ja nendele arendatud pealisehitusi.

 

Kiirvool OÜ registreeringud majandustegevuse registstris (MTR):

· Projekteerimine EEP000864

· Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine EPE000254

 

Kiirvool OÜ omab erialase tegevuse vastutuskindlustuslepingut If Eesti Kindlustus AS-ga kindlustussummale 1 milj krooni.

KIIRVOOL OÜ

Pärnu mnt 160a

Tallinn 11317

Tel. + 372  614 2122

Faks + 372  614 2123

e-mail kiirvool(ät)kiirvool.ee

 

ETTEVÕTTEST